top of page

นัดหมายพบแพทย์   > 

คลินิกมะเร็งพันธุกรรมบำบัด

ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีทีสามารถนำมาใช้ตรวจหายีนที่มีความผิดปกติในเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆได้หลายชนิดแล้ว เช่น การตรวจหาโปรตีนที่ยีนนั้นๆผลิตออกมา ซึ่งเรียกเทคนิคนี้ว่า Immunohistochemical Study หรือ IHC วิธีการตรวจนี้จะพบว่า ถ้ายีนใดมีความผิดปกติยีนนั้นจะสร้างโปรตีนมากกว่าปกติ เรียกว่า Overexpreassion อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจ DNA ซึ่งทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีความสำคัญและแม่นยำซึ่งทำให้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติของยีนและบางครั้งสามารถบอกถึงการตอบสนองต่อการรักษาได้อีกด้วย เราเรียกเทคนิคนั้นว่า Molecular Biological Study วิธีนี้สามรถตรวจยีนได้ละเอียดถึงระดับโครงสร้างโมเลกุลและส่วนประกอบของยีน เทคนิคนี้จำเป็นจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการตรวจวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและยังสามารถนำผลการตรวจนั้นมาเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย

 

คลินิกมะเร็งพันธุกรรมบำบัด  มีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า(Molecular Biological Technology) ในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนจากเซลล์มะเร็งเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งให้ตรงเป้าหมาย (Targeted Therapy) ซึ่งต่างจากการรักษาโรคมะเร็งโดยทั่วๆไปซึ่งการรักษาวิธีนี้จะทำให้การรักษาโรคมะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้นและยังไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่างกายอีกด้วย

Gene Therapy หรือ พันธุกรรมบำบัด คือ การรักษามะเร็งที่มุ่งเน้นไปยังต้นเหตุของมะเร็ง คือ ยีนที่มีความผิดปกติ โดยจะต้องวิเคราะห์หาความผิดปกติในเซลล์มะเร็งก่อนแล้วให้การรักษาด้วยยาที่มีความจำเพาะต่อยีนที่มีความผิดปกตินั้นๆ

การรักษาแบบพันธุกรรมบำบัด นี้แตกต่างจากการรักษาแบบวิธีเดิม คือ การใช้เคมีบำบัดหรือการทำคีโม ซึ่งเป็นการใช้ยาฆ่าเซลล์มะเร็งทั้งร่างกายไม่จำเพาะเจาะจง ซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายจะถูกทำลายไปด้วย

การรักษาในรูปของ Gene Therapy เป็นการให้ยารักษา เพื่อควบคุมการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์เฉพาะเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่ทำอันตรายเซลล์ปกติ การออกฤทธิ์อย่างจำเพาะเจาะจงที่ยีนที่ผิดปกตินี้จึงทำให้ยาประเภทนี้มีผลข้างเคียงน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกทรมาน ไม่มีอาการผมร่วง อาเจียน อ่อนเพลียเหมือนการทำคีโมซึ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตหรือทำกิจรรมทำงานได้อย่างปกติ

"เราภูมิใจที่เราสามารถสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยที่หมดหวัง 
และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดอย่างที่ควรจะเป็น"
Treatment

ดีกว่าอย่างไร...

Quote Mark

ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง

นพ.ศ.ดร.
ทองปลิว เปรมปรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและพันธุกรรมบำบัด

dr347_20171123110854_main_edited.png

ประสบการณ์ผู้เข้ารับการรักษา

ลงทะเบียนรับการนัดหมายและคำปรึกษาจากแพทย์

Register

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์

เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

การหมั่นตรวจร่างกายจะช่วยลดโอกาสศูนย์เสียได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง

​ติดต่อสอบถามและนัดหมายพบแพทย์

ปรึกษาเบื้องต้นเพื่อรับคำแนะนำและทางเลือกในการรักษา

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page