top of page

       ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้คนเริ่มให้ความสนใจเรื่องโรคมะเร็งมากขึ้น ทั้งในแง่ของการรักษาและการเฝ้าระวังเช่นเดียวกับ”มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร” ซึ่งมีหลายชนิดเนื่องจากระบบทางเดินอาหารของคนเรานั้นประกอบด้วยการทำงานของหลายอวัยวะเริ่มตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ไปจนถึงทวารหนักนอกจากนี้ยังมีอวัยวะอื่นๆซึ่งเป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหารอีก เช่น การกลืนอาหารลำบาก อาการปวดท้อง การขับถ่ายที่ผิดปกติ การมีตาเหลืองขึ้นหรือภาวะดีซ่านซึ่งป็นอาการของโรคมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ำดี ตามลำดับนอกจากนี้ยังมีอาการโดยรวมที่พบได้ในโรคมะเร็งเกือบทุกชนิด คืออาการเบื่ออาหารรับประทานอาหารได้ลดลง และภาวะน้ำหนักที่ลดลง

รู้จัก..
มะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังนำมาสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แม้ว่าความก้าวหน้าของการรักษาจะดีขึ้นมากแต่พบว่าผู้ป่วยมักได้รับการวินิจฉัยโรคเมื่อการดำเนินโรคไปไกลแล้ว ทั้งนี้หากพบโรคในระยะเริ่มต้น สำหรับการเฝ้ามะเร็งตับนั้นในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย กลุ่มแพทย์สหสาขาได้แก่ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร,อายุรแพทย์โรคมะเร็ง,ศัลยกรรมแพทย์และรังสีแพทย์ ได้มีแนวทางร่วมกันในการเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับ โดยดูจากกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ กลุ่มผู้ทีเป็นโรคตับแข็งและกลุ่มที่ยังไม่ตับแข็ง คือ ผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ในผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไปและในผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับ และผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ที่มีพังผืดในตับอย่างน้อยระดับ 3 โดยคนกลุ่มนี้ควรได้รับการทำอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนอย่างน้อยทุก 6-12 เดือนหรือร่วมกับการตรวจเลือดดูระดับAFP(Alfa-fetoprotein)อย่างน้อย 6-12 เดือน

รอบรู้...โรคมะเร็งตับ

ภาวะไขมันพอกตับ(Fatty liver)

เป็นภาวะที่มีไขมันสะสมในตับมากกว่าปกติ ซึ่งพบได้มากถึงร้อยละ 20 ของประชากรไทย ในระยะแรกอาจไม่ก่อให้เกิดอาการ มักตรวจพบจากการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ หรือ อัลตราซาวนด์ช่องท้องพบมีไขมันพอกตับ แต่ถ้ามีไขมันสะสมในตับระยะยาว สามารถส่งผลเสียได้ต่างๆมากมาย อาทิ เช่น ภาวะตับอักเสบเรื้อรัง พังผืดในตับ ตับแข็งและ มะเร็งตับได้

ไฟโบรสแกน.. ตรวจตับไม่เจ็บตัว

เมื่อเป็นต่อไปเรื่อยๆจะเสี่ยงเกิดภาวะตับแข็งได้ และพบว่าผู้ที่เป็นตับแข็ง เสี่ยงเป็นมะเร็งตามมา ภาวะนี้จึงเปรียบเสมือนภัยเงียบอย่างหนึ่ง FIBROSCAN คือเครื่องมือตรวจหาภาวะไขมันพอกตับ และผังผืดในตับโดยการส่งผ่านคลื่นความถี่ลงไปที่บริเวณผิวหนังตรงตำแหน่งตับ และแสดงผลออกมาเป็นตัวเลข โดยไม่เกิดความเจ็บปวดและมีความเสี่ยงต่ำ  ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจด้วยไฟโบรสแกน ได้แก่ผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ ผู้ที่พบภาพอัลตร้าซาวน์ผิดปกติสงสัยไขมันพอกตับ ผู้ที่มรีโรคร่วม เช่น ไขมันสูง เบาหวาน โรคอ้วน และบุคคลทั่วไป

Treatment
โรคตับแข็งไม่ดื่มก็เป็นได้

นัดหมายพบแพทย์   > 

Register

ลงทะเบียนรับการนัดหมายและคำปรึกษาจากแพทย์

ศูนย์มะเร็งครบวงจรจุฬารัตน์

เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังนำมาสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และการหมั่นตรวจร่างกายจะช่วยลดโอกาสศูนย์เสียได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งตับ

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร (ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร) 

​ติดต่อสอบถามและนัดหมายพบแพทย์

พูดคุยกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม  นัดหมาย หรือปรึกษาเกี่ยวกับอาการของท่าน

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page