top of page

ผนึกพลัง Care Team ผ่านวิกฤตมะเร็ง

ในการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีนั้น ในทีมรักษาประกอบไปด้วยสหสาขาวิชาชีพมากมาย เพื่อที่จะช่วยให้บรรดาคนไข้ สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี


Care Team


• แพทย์


เริ่มตั้งแต่แพทย์ที่ตรวจอาการเบื้องต้น เช่นแพทย์ทั่วไป หรือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รังสีแพทย์ ที่จะตรวจยืนยันด้วยภาพรังสี ต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถเป็นในสิ่งที่มองไม่เห็นภายนอกได้ แพทย์ที่นำชิ้นเนื้อมาตรวจ เช่น ศัลยแพทย์ แพทย์หูคอจมูก แพทย์ศัลยศาสตร์ออโถปิดิกส์อายุรแพทย์โรคปอด อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร รังสีแพทย์ร่วมรักษา เป็นต้น พยาธิแพทย์หรือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านชิ้นเนื้อ ที่จะเป็นนักสืบ เพื่อที่จะทำการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อจะหาข้อมูลและรายละเอียดออกมาให้มากที่สุด และแม่นยำที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการรักษา แพทย์ที่จะผ่าตัดก้อนมะเร็งออกไปอย่างมีมาตรฐาน อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา เป็นผู้ที่จะรักษามะเร็งด้วยยาชนิดต่างๆ แพทย์รังสีรักษา เป็นผู้ที่จะรักษามะเร็งด้วยรังสี หรือที่รู้จักกันในนามการฉายแสง

• พยาบาล

เป็นผู้ที่ให้การพยาบาลดูแล

ให้คำแนะนำผุ้ป่วยในการดูแลตนเองให้แข็งแรง

เป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัด


• เภสัชกร

เป็นผู้ที่จะผสมยาเคมีบำบัด และให้ความรู้เรื่องยา

เพื่อการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


• นักโภชนาการ

เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง

เพื่อให้ร่างกายแข้งแรงพอที่จะรับการรักษาได้โดยราบรื่น

ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะขาดสารอาหาร


• นักกายภาพบำบัด

เป็นผู้ที่จะช่วยลดอาการรบกวนต่างๆจากมะเร้ง ลดความเจ็บปวด

เตรียมการก่อนผ่าตัด และดูแลหลังผ่าตัด

ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้แข็งแรง

" การรวมกันดูแล ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ จะสามารถวางแผนการรักษา และเลือกทางที่เหมาะที่สุดในผู้ป่วยแต่ละราย เพราะผู้ป่วยแต่ละรายย่อมมีความแตกต่างกัน "

การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะที่สุด และดีที่สุดในผู้ป่วยแต่ละราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำมะเร็งออกไปให้มากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและโอกาสหายขาดให้มากที่สุดให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดให้ผู้ป่วยรับภาระจากการรักษาให้น้อยที่สุด บาดเจ็บน้อยที่สุด รักษาอวัยวะ การใช้งาน ความสวยงาม และความภูมิใจให้มากที่สุด


ติดต่อเพื่อพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการรักษา

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่าง


โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 📍Location / Map : https://goo.gl/maps/BYoLiFXbrJaiz2gH7


02 033 2900 ต่อ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์


FanPage : fb.com/CHGCancerCenter


Line : @CHGCancerCenter Link : https://lin.ee/b0RJt7d


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

การฉายแสง คืออะไร การฉายแสง คือการรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง (คลื่นรังสี) ปล่อยเข้าไปที่เนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อหยุดการเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายดังกล่าว การฉายแสง ใช้รักษาอะไร การฉ

การฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย และสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มของรังสีได้

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page