top of page

ตับแข็ง ภัยเงียบที่เสี่ยงมะเร็งตับ


โรคตับแข็ง เกิดจากการที่เซลล์ตับถูกทำลาย เกิดการซ่อมแซมภายในเนื้อตับ เกิดพังผืดแทรกภายในตับ หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานขึ้นจะกลายเป็นตับแข็งในที่สุด


สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง

  • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

  • ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี

  • ไขมันพอกตับ

  • ตับอักเสบออโตอิมมูน การอักเสบของท่อน้ำดีเรื้อรังบางชนิด

  • จากยาบางชนิด เช่น Methotrexate
ตับแข็งมีอาการอย่างไร

ตับแข็งในระยะต้นๆ อาจไม่แสดงอาการที่ซัดเจน อาจมีเพียงอาการอ่อนเพลีย ต่อมาเมื่อโรคดำเนินต่อไป จะเริ่มมีน้ำในช่องท้อง ท้องโตขึ้น หรือท้องมาน มีตาเหลืองตัวเหลือง อาจมีเลือดออกในทางเดินอาหารจากเส้นเลือดขอดที่หลอดอาหารแตก ทำให้อาเจียนเป็นเลือด อาจมีภาวะสับสน บางรายมีอาจอาการเหนื่อย


ตับแข็งรักษาได้ไหม

ตับแข็งในระยะแรกเริ่มบางชนิดหากได้รับการควบคุมดูแล ไม่ให้ตับถูกทำลายต่อเนื่อง ยังมีโอกาสกลับไปเป็นตับที่ดีขึ้นได้ เช่น การได้รับการรักษาไวรัส การหยุดดื่มแอลกออฮอล์ แต่หากปล่อยไว้ จนตับถูกทำลายไปมาก ตับแข็งดำเนินไปสู่ระยะท้ายๆ ก็ไม่สามารถถดถอยกลับไปเป็นตับที่ปกติได้


ตับแข็งทำให้เสี่ยงมะเร็งตับจริงหรือไม่ มีวิธีตรวจคัดกรองอย่างไร

ตับแข็ง เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของโรคมะเร็งตับ ไม่ว่าตับแข็งนั้นจะเกิดจากเหตุใด ก็เสี่ยงเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่เป็นตับแข็ง ควรได้รับการตรวจคัดกรองด้วยการทำอุลตราซาวน์ตับ ร่วมกับการตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP) อย่างสม่ำเสมอ ทุก 6 เดือน


ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาความเสี่ยงโรคตับแข็งเมื่อใด

  • บุคคลทั่วไป ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

  • เมื่อตรวจพบไวรัสตับอักเสบ

  • มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือมีโรคไขมันพอกตับอยู่เดิม

  • มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจตรวจสุขภาพ เมื่ออายมากขึ้น ความเสี่ยงโรคต่างๆก็มากขึ้น


พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์


ติดต่อเพื่อพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการรักษา

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่าง


โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 📍Location / Map : https://goo.gl/maps/BYoLiFXbrJaiz2gH7


02 033 2900 ต่อ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์


FanPage : fb.com/CHGCancerCenter


Line : @CHGCancerCenter Link : https://lin.ee/b0RJt7d

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

การฉายแสง คืออะไร การฉายแสง คือการรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง (คลื่นรังสี) ปล่อยเข้าไปที่เนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อหยุดการเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายดังกล่าว การฉายแสง ใช้รักษาอะไร การฉ

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page