top of page

ระยะของมะเร็ง

ระยะของมะเร็ง คือ ข้อตกลงของทีมแพทย์ที่ร่วมกันรักษาโรคมะเร็ง ในการแบ่งการลุกลามของมะเร็งนั้นๆ เพื่อที่จะใช้ในการวางแผนการักษาที่เหมาะสมที่สุด เลือกลำดับวีธีการรักษาก่อนหลัง บอกพยากรณ์โรค รวมถึงแบ่งกลุ่มของคนไข้ เพื่อวิจัยการรักษาใหม่ๆ
วิธีการแบ่ง ระยะของมะเร็งที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้แก่ TNM staging system ซึ่งสร้างร่วมกันโดยกลุ่มแพทย์จากสหรัฐอเมริกาโดยที่ดูจากขนาดหรือการรุกลํ้า ของตัวก้อนมะเร็งหลัก การกระจายของมะเร็งไปในระบบนํ้าเหลืองใกล้เคียง และการแพร่กระจายออกไปอวัยวะอื่นๆ

หลังจากนั้นจึงนำมาจัดกลุ่มเป็นระยะ ตามประเภทของมะเร็งแต่ละชนิดต่างๆกันไป สิ่งที่สำคัญต่อผู้ป่วยที่สุดคือ หากรีบพบแพทย์ตั้งแต่ระยะต้นๆ จะมีโอกาสหายขาดได้สูง การตรวจพบได้เร็วที่สุดนั้น คือการตรวจตั้งแต่ยังไม่มีอาการ โดยการตรวจคัดกรองจำเพาะต่อโรคมะเร็งแต่ละชนิด จะเห็นได้ว่า ระยะของมะเร็งที่เพิ่มขึ้น จะลดโอกาสขายขาดลงเรื่อยๆ


Journal of Thoracic Oncology 2016 1139-51
Japan National Cancer Cancer 2011
การรักษามะเร็งตั้งแต่ยังเป็นน้อยๆนั้น โอกาสหายขาดเกือบ 100% หากเป็นระยะที่เพิ่มขึ้น การรักษาที่ต้องแบกรับก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นน้อยรักษาน้อยโอกาสหายมาก เป็นมากรักษามากโอกาสหายน้อย ยกตัวอย่างเช่น ระยะแรกๆ อาจผ่าตัดอย่างเดียวก็เพียงพอ ในขณะที่ระยะเพิ่มขึ้น อาจต้องให้ยาเคมีหรือฉายแสงร่วมด้วย ในขณะเดียวกัน การรีบร้อนผ่าตัด อาจจะไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป บางครั้งหากให้ยาและ/หรือฉายแสงก่อน เพื่อลดขนาดก้อน ก็สามารถเพิ่มโอกาสสำเร็จในการรักษา หรืออาจทำให้ไม่ต้องผ่าตัดมากเกินจำเป็น สามารถรักษาโดยที่สามารถจะเก็บอวัยวะ ความสวยงาม ความภูมิใจไว้ได้ ทั้งๆที่โอกาสการหายขาดเท่าๆกัน

การได้พบแพทย์รักษาทั้งทีม เพื่อเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้ จึงเป็นการดีที่สุดว่ามะเร็งเป็นระยะแพร่กระจายแล้ว แต่ด้วยวิวัฒนาการในการรักษาใหม่ๆ ก็สามารถจะกินยา หรือฉีดยาไปเรื่อยๆเหมือนโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันได้เช่นกันนพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

แพทย์อายุรกรรม สาขาอายุรเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์


สามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลการรักษา หรือทำนัดเข้าปรึกษาแพทย์

📞โทร. 090-953-5460

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

การฉายแสง คืออะไร การฉายแสง คือการรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง (คลื่นรังสี) ปล่อยเข้าไปที่เนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อหยุดการเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายดังกล่าว การฉายแสง ใช้รักษาอะไร การฉ

การฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย และสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มของรังสีได้

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page