top of page

นัดหมายพบแพทย์   > 

Treatment

ศูนย์รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสารกัมมันตรังสีหรือสารเภสัชรังสี เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคหรือตรวจแยกอาการผิดปกติ รักษาติดตามสภาวะของโรค เพื่อให้การรักษามะเร็งได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่เทคนิคการรักษามาตรฐานไปจนถึงเทคนิคซับซ้อน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษามะเร็งในตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยเทคนิคการฉายรังสี มีเป้าหมายเพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

"เราภูมิใจที่เราสามารถสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยที่หมดหวัง 
และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดอย่างที่ควรจะเป็น"

ข้อควรปฏิบัติ
ระหว่างได้รับการรักษาด้วยรังสี

dr.crab final-11.png
  • ดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 2-3 ลิตร / วัน

  • ออกกำลังกายทุกวันเท่าที่จะทำได้

  • ทำจิตใจให้สงบ

  • พักผ่อนให้เพียงพอ

  • ควรมารับการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้แจ้งพยาบาลก่อนรับการฉายรังสี

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้ปรึกษากับแพทย์ประจำของท่านก่อนรับการรักษาด้วยการฉายรังสี

ขั้นตอนการติดต่อสำหรับผู้ป่วยใหม่

  1. ยื่นบัตรที่งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา (ชั้น 1)

  2. ตรวจสอบสอบสิทธิ์ที่ห้อง B18 (ชั้น 2 )

  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบขั้นตอน และทำประวัติผู้ป่วยฉายรังสี

  4. รอพบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา

Quote Mark

ศูนย์รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ชนาภัทร_edited.png

นพ.ชนภัทร วังกังวาน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษา

Wasin_edited.png

นพ.วศิน เอียบสกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ อัฒธพล มะเร็ง 001.png

นพ. อัฒฐพล วิระเทพสุภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ลงทะเบียนรับการนัดหมายและคำปรึกษาจากแพทย์

Register

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์

เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

การหมั่นตรวจร่างกายจะช่วยลดโอกาสศูนย์เสียได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง

​ติดต่อสอบถามและนัดหมายพบแพทย์

ปรึกษาเบื้องต้นเพื่อรับคำแนะนำและทางเลือกในการรักษา

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page